Banner

ØBG Silkeborg Fodbold - Spillertøj og udstyr

ØBG Fodbolds bestyrelse har vedtaget et sæt vejledende retningslinjer for udstyr til hold i klubben. Når vi ønsker at nedfælde dette på tryk, skyldes det et ønske om en vis ensartethed, så spillere og forældre ser ØBG Silkeborg Fodbold som en klub med en vis logik og sammenhæng – og en kontinuerlig udvikling fra man starter som 4-6-årig til man bliver sen

Sponsorbetalte shorts er OK til U9 til U11 Shorts forbliver i årgangsrækken. Såfremt shorts bortkommer eller beskadiges,

yder ØBG ikke tilskud til nye. Såfremt en årgang får shorts skal ungdomsudvalget orienteres.

Øvrigt træningsudstyr er fælles for alle hold. Det samme gælder udebanebluser.

ØBG Fodbolds bestyrelse ønsker at fastholde dette niveau. Forskelle vil være svære at forstå for spillere og forældre uanset baggrunden for disse forskelle. Vi ved også, at sponseret eller trænerbetalt ekstraudstyr er vanedannende – og dermed udvikler det sig uanset hensigten hurtigt til et behov og en klubudgift.

Det må ikke pålægges eller foreslås forældre at købe yderligere fælles udstyr eller deltage i arrangementer mod betaling i klub- eller holdregi uden forudgående samtykke fra ØBG Fodbolds bestyrelse.

Hvis nogle hold ønsker yderligere udstyr, skal det behandles i bestyrelsen, uanset om det medfører udgifter for klubben eller ej.

Ovenstående er altså både et spørgsmål om økonomi og om holdninger.

Spillertøj

Vi ønsker naturligvis i ØBG Silkeborg Fodbold at vores spillere altid har nyt og flot spillertøj. For at dette kan lade sig gøre er det vigtigt og med hjælp fra sponsorer.

Den typiske sponsor er enten en forældre der ejer en virksomhed eller en forældre hvis arbejdsgiver som personalegode ønsker at støtte medarbejderens barn. I forbindelse med sponsering lover vi, at barnets hold har tøjet i mindst 2 år (hvis de da stadig kan passe det).

Du kan på tøjsponsorsedlen (hentes her) se priser og øvrige forhold der gør sig gældende.

Bestilling SKAL ske på bestillingssedlen (hentes her).

Ønsker du at se/prøve størrelser er du velkommen til at kontakte Marianne Vellier på tlf. 2835 5077. Trøjerne er små i størrelser, shorts er alm. i størrelser.

Forventet leveringstid er ca. 4 uger fra fuldstændig bestillingsmateriale er modtaget.

Mangler du spillertøj bedes du hurtigst muligt kontakte Marianne Vellier på tlf. 2835 5077 eller mail således vi sammen kan finde en løsning (måske har vi noget på lager).

Har du spillertøj du ikke bruger, bedes dette afleveret hurtigst muligt til Marianne Vellier på Padborgvej 97.

Øvrigt udstyr

Mangler du andet udstyr, f.eks. overtrækstrøjer er det Torben Juncker Knudsen du skal kontakte, enten på tlf. 8681 0085 eller mail.

Det er også Torben der har ansvaret for nøgler, fodbolde, kegler og andet træningsudstyr.

Kalender